Harmonogram spotkań z rodzicami w SP 11 w Lublinie
w I semestrze roku szkolnego 2018/19:
wrzesień :
4 IX (wtorek) – dla rodziców ucz. klas I – VIII SP

październik:
9 X (wtorek) konsultacje indywidualne

listopad:
13 XI (wtorek)

grudzień:
18 XII (wtorek) – inf. o przewidywanych ocenach śródrocznych

styczeń:
24 I 2019 r. (czwartek)– podsumowanie wyników nauczania i wychowania za I semestr

w II semestrze roku szkolnego 2018/19:
marzec:
12 III (wtorek) – konsultacje indywidualne

kwiecień:
16 IV (wtorek)
maj:
21 V (wtorek) – inf. o przewidywanych ocenach rocznych
………………………………………………………………
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej:
1. 22.01.2019 r./wtorek/
2. 17.06.2019 r. /poniedziałek/
Ostateczne terminy wystawienia ocen śródrocznych i rocznych:
1. 15.01.2019 r. /wtorek/
2. 10.06.2019 r. /poniedziałek