Łącznik z Radą Rodziców z ramienia szkoły: Dorota Sznajder