PRZEWODNICZĄCY: Szymon Tarczyluk,

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Natalia Szulc, Wiktoria Kolasa,

SEKRETARZ: Wojciech Pacan, Zuzanna Brzezicka,

SKARBNIK: Alicja Watras, Gabriela Okoń,

RADNY MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA: Jakub Jędruch