I semestr roku szkolnego: 03.09.2018 r. – 25.01.2019 r. /22 tyg. nauki/
II semestr roku szkolnego: 28.01.2019 r. – 21.06.2019 r. /19 tyg. nauki/

Ferie zimowe: 11.02.2019 r. – 24.02.2019 r. Ferie letnie: 22.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 r. – 31.12.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

Dni dodatkowo wolne:

31 października 2018 r. /środa/
2 listopada 2018 r. /piątek/
2 maja 2019 r. /czwartek/
6, 7 i 8 maja 2019 r. /poniedziałek- środa/
29 i 30 kwietnia 2019 r. /poniedziałek, wtorek/
(max 10 dni)

 

Egzamin maturalny:
termin główny:
część ustna:
9 – 22 maja 2019 r.: język polski (oprócz 12 i 19 maja)
6 – 25 maja 2019 r.: języki obce nowożytne (oprócz 12 i 19 maja)
część pisemna: 6- 23 maja 2019 r.
termin dodatkowy:
część ustna:
3 – 8 czerwca 2019 r. : język polski; języki obce nowożytne
część pisemna: 3- 19 czerwca 2019 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:
4 lipca 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:
4 lipca 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:
4 lipca 2019 r.

termin poprawkowy:
część ustna:
język polski i języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź: 20 – 21 sierpnia 2019 r.
część pisemna: 20 sierpnia 2019 r. /wtorek/, godz. 9.00
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego:
11 września 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach:
11 września 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach:
11 września 2019 r