KALENDARZ  PRACY ZSO nr 2 W LUBLINIE W ROKU SZK. 2019/20.

 

I semestr roku szkolnego: 02.09.2019 r. – 31.01.2020 r. /18 tyg. nauki/

II semestr roku szkolnego: 03.02.2020 r. – 26.06.2020 r. /20 tyg. nauki – natomiast dla maturzystów – 10 tyg. nauki/

 

Ferie zimowe: 13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.

Ferie letnie: 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.

Rekolekcje wielkopostne: 23.03.25.03.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w LO: 24.04.2020 r. /piątek/

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez Dyrektora szkoły:

 

Terminy egzaminów zewnętrznych:

 Egzamin maturalny:

 

termin główny:

część ustna:

7 – 22 maja 2020 r.: język polski (oprócz 10 i 17 maja)

4 – 22 maja 2020 r.: języki obce nowożytne (oprócz 10 i 17 maja)

 

 

     część pisemna: 4- 21 maja 2020 r.

 

termin dodatkowy:

część ustna:

1 – 6 czerwca 2020 r. : język polski; języki obce nowożytne

 

 

     część pisemna: 1- 19 czerwca 2020 r.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 3 lipca 2020 r. /piątek/
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2020 r. /piątek/
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 3 lipca 2020 r. /piątek/

 

 

termin poprawkowy:

część ustna:

język polski i  języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź: 24 – 25 sierpnia 2020 r.

 

           część pisemna: 25 sierpnia 20120 r. /wtorek/, godz. 9.00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2020 r.

/piątek/

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.

/piątek/

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 11 września 2020 r.

/piątek/