Dyrekcja
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Lublinie:

dyrektor – mgr Cezary Jacek Furtak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zastępca dyrektora – mgr Anna Mirońska

religia: siostra (Adamina) Maria Chmura

język polski: mgr Hanna Czarnocka, mgr Joanna Kurlej-Weryszko

język angielski: mgr Magdalena Kamińska, mgr Agnieszka Kieracińska, mgr Mariusz Sznura, mgr Paulina Oleś

język niemiecki: mgr Grażyna Wójcik-Josicz

matematyka: mgr. Ewa Sawczuk, mgr Małgorzata Stępień, mgr Cezary Jacek Furtak

biologia: mgr Beata Koma

przyroda: mgr Beata Koma

geografia: mgr Beata Koma

fizyka: mgr Jan Czarnota

informatyka: mgr Renata Pachuta

historia: mgr Monika Duchownik, mgr Iwona Langiewicz

przedsiębiorczość: mgr Klaudia Stępniak

wiedza o społeczeństwie: mgr Monika Duchownik, mgr Iwona Langiewicz

wiedza o kulturze: mgr Joanna Kurlej-Weryszko

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Klaudia Stępniak

edukacja policyjna: inspektor w st. sp. Zygmunt Sitarski

edukacja ratownicza: lek. med. Sławomir Gałaszkiewicz

edukacja służba ochrony granic: aspirant celny Jacek Iwańczuk

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Klaudia Stępniak

wychowanie fizyczne: mgr Dorota Sznajder, mgr Edyta Kopeć

wychowanie do życia w rodzinie: mgr Tadeusz Nowak