STRAJK

wpis w: Uncategorized | 0

UWAGA RODZICE! STRAJK!

W szkole zostało przeprowadzone REFERENDUM (zgodnie z procedurą sporu zbiorowego). Jego wyniki wskazują na przystąpienie pracowników ZSO nr2 w Lublinie do OGÓLNOPOLSKIEGO STRAJKU PRACOWNIKÓW OŚWIATY od  dnia 08.04.2019r. do odwołania .

W związku z tym istnieje możliwość zamknięcia szkoły. Zwracamy się z prośbą do RODZICÓW o zapewnienie uczniom opieki.
Zgodnie z przepisami przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1990r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – druk ZUS Z 15A)

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny.